Το πρακτορείο μας προσφέρει επαγγελματικές υπηρεσίες για όλους τους επισκέπτες σκαφών αναψυχής και επαγγελματικών.
Παρέχουμε υπηρεσίες πρόσδεσης στο λιμάνι της Σύμης και ολοκλήρωσης των διαδικασιών από το σύνολο των δημόσιων λιμενικών αρχών (τελωνειακές, λιμενικές αστυνομία, κ.λπ.).
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ειδικότερα, το Σύμη Tours μπορεί να οργανώσει τα εξής:
• Πρόσδεση στο λιμάνι
• Ρυθμίσεις πλεύρισης
• Διαδικασίες λιμεναρχείου
ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
• Επικοινωνίες και υπηρεσίες γραφείου
• Τεχνικές υπηρεσίες & αντίγραφα ασφαλείας
• Τεχνικές εργασίες και επισκευές
• Εφοδιασμό σε καύσιμα , σε νερό και σε ηλεκτρικό ρεύμα
ΣΚΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
NOTE: Symi Tours είναι ο εκπρόσωπος για A1 Yacht Trade Consortium Α.Ε.
μέλος της Blue Water Alliance.